SISÄLTÖMARKKINOINTI

Sisältömarkkinointi on ennen kaikkea pitkän linjan markkinointivalinta - se ei ole projekti eikä sivuraide vaan tapa ajatella. Sisältömarkkinointi nojautuu nimensä mukaisesti pitkälti erilaisiin tekstisisältöihin, mutta relevanttia informaatiota levitetään myös muin keinoin kuten videoilla, podcasteilla tai kuvien keinoin. Sisältömarkkinoinnissa tärkeää on tunnistaa eri kohderyhmät ja heidän tarpeensa sekä ostoprosessit ja -polut. Näiden eri polkujen varrelle ripotellaan informoivia, selkeitä ja relevantteja sisältöjä, jotka vahvistavat yrityksen asiantuntijuutta, nostavat hakukonesijoitusta pitkällä tähtäimellä ja kasvattavat orgaanisesti yrityksen yleisöä pidemmäksi aikaa kuin yksittäiset kampanjat tai alennukset. Sisältömarkkinoinnin ytimessä on asiakkaan ymmärrys ja omien palvelujen ja tuotteiden muotoilu. Sisältömarkkinointi vaatii suunnitelmallisuutta, sekä säännöllistä ja kärsivällistä tekemistä. Autan asiakkaitani sisältömarkkinoinnin aloittamisessa ja kehittämisessä sekä strategioiden luomisessa ja oikeiden kanavien valinnassa.

Sisällöntuotanto

Monille yrittäjille vaikeinta on löytää aika ja sanat yksinkertaisenkin sisällön tuottamiseen. ”Kyllähän ne omat kotisivun tekstit on helppo kirjoittaa – minunhan yritys se on!” Joskus kuitenkin saattaa tarvita ulkopuolisen apua, oli sitten kyse kotisivuteksteistä, lehdistötiedotteesta, yritysblogista, sosiaalisesta mediasta tai vaikkapa painomateriaalien teksteistä.

Se, että sisällöntuotannon ulkoistaa ei tarkoita sitä, että niihin ei pystyisi itse vaikuttamaan tai että lopputulos olisi jotakin geneeristä roskaa. Ulkoistamalla sisällöntuotantoprojekteja minulle, projektiin kuuluu aina kohteen mukaisen suuruuden ja vaatimuksien mukainen taustatutkimus. Lopputuloksen käyttökohteesta riippuen tämä voi tarkoittaa puhelinpalaveria, haastattelua, koko päivän kestävää workshoppia tai vaikkapa asiakas- tai henkilökuntahaastatteluita. Kun tutustuu heti alusta saakka toimeksiantajayrityksen toimintaan kunnolla, jatkossa toteutettavat projektit keventyvät ja helpottuvat.

Sisällöntuotannon lähtökohtana on tunnistaa eri kohderyhmät, jotka sisältöä tarvitsevat. Mitä eroja on palaavan asiakkaan ja uuden asiakkaan sisältötarpeissa? Sisällöt tuotetaan sopimaan optimaalisesti niihin kanaviin, joissa ne on tarkoitus julkaista – unohtamatta kuitenkaan sisällön monipuolista hyödyntämistä myös esim. sisäisiin tarpeisiin.

Sisältöä sosiaaliseen mediaan

 1. Orgaanisia päivityksiä sisältöstrategian mukaisesti
 2. Kuvia
 3. Somemainokset: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
 4. Työntekijäesittelyt
 5. Haastattelut
 6. Tapahtumakuvaukset/raportit
 7. Mielikuvitus on rajana!

Sisältöä mainosmateriaaleihin

 1. Esitteet ja flyerit
 2. Oppaat ja käsikirjat
 3. Sisäiset perehdytykset
 4. Yritysesittelyt
 5. Käsikirjoitukset
 6. Lehdistötiedotteet

Sisältöpolut verkkoon

 1. Tavoitteelliset sisältöpolut ostoprosessin varrelle
 2. Yritysblogit, vlogit, podcastit
 3. Asiantuntijajulkaisut
 4. LinkedIn-julkaisut ja artikkelit
 5. SlideShare-julkaisut
 6. Artikkelit ja haastattelut