Osa 3. Kokemuksia Elements of AI- kurssista

Elements of AI tai Tekoälyn perusteet on Helsingin Yliopiston ja Reaktorin yhteishanke, joka saavutti tämän vuoden aikana hurjan suosion. Hankkeen ja kurssin ideana oli saada 1% suomalaisista opiskelemaan tekoälyn perusteita. Käsittelen kolmessa kirjoituksessa ajatuksiani aiheesta kurssin edessä. Voit lukea ensimmäisen osan (kattaen kurssit luvut 1&2) täältä

Toinen osa kattaen luvut 3&4 löytyypi täältä

Seuraava, ja viimeinen osio käsitteleekin neuroverkkoja

Luku 5. 

Sekä biologisissa neuroverkoissa kuten ihmisaivoissa, myös synteettisissä neuroverkoissa kuten tekoälyllisellä tietokoneella verkostollisuus nousee tärkeäksi teemaksi. Yksittäinen solu, signaali tai ”hermo” ei saa aikaan ihmeitä, mutta älykkyys ja neuroverkon kyky piileekin monikerroksisessa kyvyssä käsitellä informaatiota. Ihmisaivoissa yhteistyötä tekevät lukemattomat eri verkostot kuten silmän kyky havaita muotoja, valoja ja etäisyyksiä yhdistettynä muistiverkostoon ja asioiden tunnistamiseen. Sitä kautta taas lähtee käsky vaikkapa lihaksille liikkumiseen yms. Tekoälyssä pyritäänkin usein jäljittelemään ihmis- ja eläinaivojen toimintaa - tutkimalla aivojen eri osia ja niiden funktioita, samoja toimintoja yritetään jäljitellä synteettisesti saadakseen aikaan aidosti oppivaa ja älykästä tekoälyä. 

Tekoälyn neuroverkostoissa pyritään samaan ihmisälykkyyteen, jossa synteettiset aivot pystyvät tulkitsemaan ja käsittelemään tietoa monella tasolla samanaikaisesti eikä peräkkäin, yksi asia kerrallaan. 

Toisessa kappaleessa pääsemme taas epämukavuusalueelleni eli matematiikkaan. Teköälyn "älykkyys" perustuu usein matemaattisiin laskutuloksiin, jossa eri tulokset tarkoittavat erilaisia toimintoja tai arvoja. Laskujen tuloksilla tekoäly päättää, mitä se tekee seuraavaksi; esim. jos laskun tulos on suurempi kuin 0, seuraava askel on x ja jos laskun tulos on pienempi kuin 0, seuraava askel on y. Samalla tavalla aivommekin ”laskevat” asioita yhteen ja päättävät on/off, ota/jätä tai pakene/taistele tyyppisiä tuloksia. 

Luku 6.

Tämä viimeinen luku alkaa pohtimalla tulevaisuutta ja tulevaisuuden tutkimista. Mitä ennusteita (jos mitään) voidaan tekoälystä tehdä vaikkapa 30 vuoden päähän? Esillenousseita ”teorioita” on paljon; ihmiskunnan tuho, ratkaisu kaikkiin ongelmiin, sairauksien parantaminen, terminator-tyyppinen koneiden kapina yms. Kappaleessa otetaan vahvasti kantaan myös median ja viestinnän rooliin; meidän pitäisi varoa kaikkia, jota yrittävät esittää tekoälyn tulevaisuutta suurilla lupauksilla ja visioilla, jotka on tiivistetty yhteen twiittiin ja click-bait otsikkoon. Sen sijaan, meidän tulisi kiinnittää huomiota tasapainoisesti moniin pieniin ennustuksiin tietyille osa-alueille ja arvioida niitä kriittisesti.

Luku rauhoittaa vähän omia Terminator-teorioitani sillä ymmärtämällä paremmin tekoälyä ja sen eri osa-alueita ymmärtää, että erittäin kehittyneetkin tekoälyt periaatteessa vaan prosessoivat ihmisten syöttämää dataa kuin laskimet. Luvussa korostetaan että Terminator-maailmanloppuja maalailevat ihmiset oikeastaan vaan ohjaavat ihmisten pelkoja ja resursseja sieltä, missä niiden kuuluisi olla; ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ydinaseiden riisunnassa sekä demokratian murroksessa. 

Luvussa käsitellään tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Koska terminator-todellisuus ei ole vielä lähellä, tekoälyyn liittyy aina jokin ihmis-aspekti. Tämä on usein ihan hyvä juttu, mutta se tarkoittaa myös sitä että jokaisessa tekoälyssä on mahdollisuus inhimilliselle virheelle tai esim. haitallisille käyttäytymismalleille kuten syrjinnälle ja stereotypioille. Kehittämällä vaikkapa työnhakijoita arvostelevia tekoälyjä, kehittäjät saattavat syöttää algoritmiin omia stereotypioitaan ”hyvästä hakijasta”.

Muita ongelmia on ”normaalien” ihmisten kyvyttömyys ymmärtää tekoälyn mahdollisuuksia. Tämä näkyy helpoiten esimerkiksi ymmärtämättömyydessä kohdennettuja mainoksia ja niiden toimintatapoja kohtaan, mutta johtaa myös vakavampiin ilmiöihin kuten esim. täysin valheellisten uutisten jakamiseen. Vaalivaikuttaminen erilaisten bottitehtaiden toimesta alkaa olla jo arkipäivää. Ongelmia alkaa luoda myös tekoälyn kyky rakentaa pikseleistä täysin aidon valokuvan näköisiä kuvia, joilla voidaan lavastaa esim. rikosuutisia tai liittää vaikkapa julkisuuden henkilöitä valheellisiin tilanteisiin. Ehkäpä viimeaikojen suurimmaksi uhaksi on noussut yksityisen datan vuotaminen. Teknologiajättien keräämän datan pitäisi lähtökohtaisesti olla anonyymiä, vaikka se olisikin tarkkaa. Tarkoitukselliset tai "vahingossa" jääneet porsaanreiät systeemeissä ovat kuitenkin mahdollistaneet tietovuotoja ja yksilöitävää datan käsittelyä, joka loukkaa ihmisten yksityisyydensuojaa. 

Omana osa-alueenaan kappaleessa on myös tekoälyn vaikutus työmarkkinoihin. Rohkeimmat arvioi esim. 50% työpaikkojen katoavan tekoälyn takia, mutta materiaali muistuttaa että näiden lukujen takana on tiettyjä odotuksia ja ennustuksia sekä tieteellistä ryhmittelyä, joka vääristää lukuja. Samalla kun työpaikkoja katoaa, niitä myös tulee lisää uusille sektoreille. Se kuitenkin on todennäköistä, että tietyt spesifit alat tulevat muuttumaan lyhyessä ajassa todella paljon, ja niillä aloilla riski työpaikan häviämiseen on korkea. Tällaisia aloja ovat esim. teollisuuden manuaalinen kokoonpano, julkisliikenteen kuskit sekä erilaiset kassa/ ja asiakaspalvelutyöt, jotka yhä useammin korvataan itsepalvelulla ja chatboteilla. 

Tiivistelmä

Tässä koko kurssin viimeisessä luvussa vedetään yhteen kaikki materiaalit. Saadaksemme tekoälystä ne positiiviset hyödyt ja edut, Terminator-maailmanlopun sijasta meidän tulee olla 

Kriittisiä ja varovaisia uutisten, kuvien ja lähdekritiikin suhteen

Välttää syrjiviä ja stereotyyppisiä algoritmejä, jotka polarisoivat ihimisryhmiä entisestään

Tehdä poliittisia päätöksiä, jotka takaavat yksityisyydensuojan

Varmistaa että tekoälyn hyödyistä pääsevät nauttimaan kaikki, ei vain eliitti

NOIN! Nyt on kurssi valmis ja sertifikaatti taskussa. Kurssi oli erittäin mieluisa ja helppolukuinen, sisällöltään kuitenkin sopivan haastava ja sai paljon erilaisia ajatuksia lentämään. Voin suositella kurssia ihan jokaiselle alasta, iästä ja koulutustasosta riippumatta! Jotta tuo yllämainittu viimeinen skenaario ”Varmistaa, että tekoälyn hyödyistä pääsevät nauttimaan kaikki, ei vain eliitti”-toteutuisi, pitäisi olla lisää tämän kurssin tyyppisiä avoimia hankkeita. Onneksi myös Opetushallituksessa ollaan heräilty ja käsittääkseni peruskoulutukseenkin integroidaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän IT ja tekoälyyn liittyviä aspekteja. On tärkeää, että maailman muuttuessa, kaikilla on mahdollisuus pysyä kehityksessä mukana ja olla osana sitä kehitystä.