Monthly Archives

toukokuu 2020
  • Ajatusjohtajuus

    Bonfiren järjestämässä Ajatusjohtajuus-aamussa keskustellaan ajatusjohtajuuden eri muodoista ja sen teemoista.