Monthly Archives

marraskuu 2017
  • Resilienssi

    Osallistuin Resilienssin kehittäminen -nimiseen kaksituntiseen luentoon/koulutukseen.