Monthly Archives

syyskuu 2017
  • Aliarviointi

    Aina silloin tällöin tulee päiviä kun todella tuntee ja haluaa tuntea oman osaamisensa.
  • GDPR

    "Uusi" GDPR tietosuoja-asetus tuli voimaan jo keväällä 2016, mutta tällä hetkellä elämme siirtymävaihetta. Uutta lakia aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen